Designing Confidence since 1991

Navigace
zpět

Produkce a komplexní realizace stálých expozic


Realizace expozic Vlašského dvora – město Kutná Hora

Do členitých sálů a architektury historického areálu Vlašského dvora byla vtělena témata spojená s těžbou stříbra a mincovnictvím. Historie dolování a zpracování stříbra v Kutné Hoře je zároveň svázána s několika významnými osobnostmi dějin – českými králi, jejichž příběhy jsou součástí prezentace. Jednotlivými expozicemi a tematickými okruhy prochází návštěvník od suterénu- sklepa s dětskou prolézačkou a komiksovým zpracováním záhady stříbra, přes prostory přízemí věnované královské mincovně a trojrozměrným scénám s ukázkami řemesel, pro těžbu a zpracování rudy zásadními. Prostory v 1. patře pojaté jako královský palác seznamují s příběhy českých králů a jejich zásluhami o mincovnictví. Všechna témata kombinují vjemy audiovizuální s 3D scénami a možnostmi interakce všeho druhu.

Rok 2020
Místo realizace Kutná Hora
reference