Designing Confidence since 1991

Navigace
zpět

Produkce a komplexní realizace stálých expozic


Expozice Vlastivědného muzea Kyjov

Soubor stálých expozic s vlastivědnou tematikou je situován ve dvou podlažích budovy renesančního zámku po stavební rekonstrukci. Expoziční realizace proběhla na základě našeho vlastního projektu autora ak.mal Jana Bryndy. Převážně scénografickou a interaktivní formou se expozice dotýkají oblastí vzdálené i nedávné historie, etnografie, přírody Kyjovska. Za mimořádně zdařilou dominantu muzea považujeme prezentaci archeologie, představující procházku mezi a nad vykopávkami – hroby starých Langobardů s dobovým autentickým pozadím (autorskou kresbu). Všechny expozice naplňují zvuky, obrazy, přírodou zní a létají ptáci, na langobardské dívce v hrobě postupně mizí oděv a zůstává kostra, virtuální historické razidlo se obrací ze všech stran, etnografickou částí zní zvuky Jízdy králů, promítané na ploše.

Rok 2020
Místo realizace Expozice Vlastivědného muzea Kyjov

Informace pro návštěvníky
reference