Designing Confidence since 1991

Navigace
zpět

Produkce a komplexní realizace stálých expozic


Expozice Památníku národního útlaku a odboje – Panenské Břežany

Architektonické a grafické řešení expozice a její realizace, včetně obsahových náplní, s využitím existující AV techniky. Téma, jehož poselstvím je motto „zločinu a trestu“, cílí na mladou generaci a přiblížení historie od počátku projevů nacismu na území ČR, Mnichovskou dohodu, řešení Sudet, Protektorát, odboj včetně akce „Antropoid“ až po potrestání kolaborantů, zrádců a nacistů samých. Expozice je umístěna v objektu Horního Zámku, jenž obýval K.H.Frank. Architektonické řešení arch. Jakuba Turka pracuje se scénografickým pojetím prezentací, do nichž zakomponovává reálné sbírkové předměty a exponáty. Scény doprovází grafické stěny s dobovou tématikou. Samostatná část expozice – vstupní prostor - je věnována historii Panenských Břežan a objektům Horního a Dolního zámku a jejich obyvatelům.

Rok 2016

Informace pro návštěvníky
reference