Designing Confidence since 1991

Navigace
zpět

Produkce a komplexní realizace stálých expozic


Expozice „Příběh Těšínského Slezska“ - Muzeum Těšínska v Českém Těšíně

Stálá expozice Muzea Těšínska realizovaná na základě projektu autora Ivo Plasse, je umístěna v rekonstruovaném objektu, který 20 let nesloužil svému účelu. Snaží se o přiblížení dějin Těšínska, vývoje jeho území, krajiny, řemesel, historie průmyslu, těžby uhlí i všech dalších atributů s místem spojených včetně významných osobností. Tematické okruhy nejsou pouhou prezentací sbírkových předmětů, staly se živými organizmy. Projíždí koník s vozíkem uhlí, tunelem přijíždí vlak, prapředek z 9.století praží zrno, králové mluví, virtuálními novinami ve funkcionalistické kavárně Avion lze listovat. Aniž expozice ztrácí na svém cíli návštěvníka vzdělávat, informovat jej , s využitím virtuálních efektů a 3D instalací nabízí další „vrstvy“. Přidala se hravost, možnost návštěvníka se děje „zúčastnit“, věcí se dotýkat, volit informace i ovládat průběh děje. Nechybí ani prostor pro školní třídy a jejich zapojení v edukační zóně.

Rok 2020

Informace pro návštěvníky
reference